Nasihat

SsTeam

Yönetici
NASİHAT

Kardeşlerim, evlatlar ve benim can dostlarım,
Kendi nefsime hem de sizleredir uyarım.

En güzel şey kulluktur, bu sonsuz mutluluktur,
Her zerre şahittir ki, Hak'tan başkası yoktur.

Alçak gönüllü olan, gönülleri doldurur,
Bencillikten kurtulan, daima mesut olur.

Hiç kimseyi dışlama, azarlama, haşlama,
Yapacağın bir işe, besmelesiz başlama.

Cimri olma cömert ol, gücünce dağıt bol bol,
Cimrilik şeytandandır, bu konuda ayık ol.

Kurtuluşun ilk şartı, huzurla namaz kılmak,
Boş işten, boş sözlerden, ebediyen sakınmak.

Ağır başlı, vakarlı, efendidir Müslüman,
Çünkü görüyor bizi, Rabb'imiz daim her an.

Şakayla kahkahalar, yoktur İslâm dininde,
Ancak tebessüm vardır, gülmek gerektiğinde.

Erkekler efendidir, hanımefendi bayan,
Ahde vefa, sadakat sahibidir Müslüman.

Haramdan sakınarak, ırzımızı korumak,
Gıybetten, tecessüsden, hasetten uzak durmak.

Daim sahip çıkmalı zayıf gardaşlarına,
İhtimaldir ki gelir bir gün senin başına.

Büyük lokmayı yeme, büyük sözü söyleme,
Hiç kimseyi kınama, şu şöyle imiş deme.

Salihlerle birlik ol, fâsıklardan uzaklaş!
Salihlerden olursan Melekler olur yoldaş.

Sabırlı ol sebat kıl, tevekkül et Mevlâ’ya,
Sahibin Allah olur, uğramazsın belaya.

Hiç kimseye kin gütme ve hemen affa sarıl,
Büyük düşman nefsindir, sen her an ona darıl.

Eşine güzel davran, o sana emanettir,
Ailede saadet en büyük bir nimettir.

İslâm terbiyesiyle yetişmeli çocuklar,
Büyüyünce onlar da aile kuracaklar.


Her çoban, sürüsünün mesulüdür, unutma!
Evin Nurlarla dolsun, şeytan yolunu tutma.

Çocukken öğrenmeli, İslâm kurallarını,
Onlar da öyle yapar, yarın torunlarını.

Fakirlerle yoldaş ol, riyadan kurtulursun,
Salih zenginler ile samimi dost olursun.

Kimseden talep etme, dünya menfaatını,
Alçalırsın, düşersin, kaybetme fıtratını.

Kısmetin varsa eğer, o gelir ayağına,
Vakarlı ol ve düşme, şeytanın tuzağına.

Hayırlıdır veren el, alan elden bilesin,
Sen muhtaç olsan dahi birazını veresin.

Hayırlarda yarışın, bu Kur’an’ın emridir,
Bire yedi yüz misli verilecek bellidir.

Kazandığının hepsi varislerin olacak,
Hak için sarf ettiğin, ancak sana kalacak.

Gördüğünde selâm ver, tanısan tanımasan,
Sevinir etkilenir, nihayet o da insan.

Hediyeyi reddetme, sevgi vesilesidir,
Kalpten kalbe uzanan, muhabbetin sesidir.

Ziyaret etmelidir, ihvan ve akrabayı,
Sarmalıdır daima, kanayan her yarayı.

Sevdiklerine kördür, onda hiç ayıp görmez,
İnsanlar hep böyledir, bu kördüğüm çözülmez.

Bunun hatırı için, öbürlerine küsme,
Taraf değil hakem ol, irtibatını kesme.

Şahitliği doğru yap, aleyhine de olsa,
Sadıklar doğru söyler, zindanlarda da kalsa.

Hiç kimseye söz verme, verdikten sonra dönme,
Her kefil ol diyenin, sözlerine güvenme.

Bu günkü işi sakın bırakmayın yarına,
Yarın belli değildir, yine kalır yarına.

Borca para verirken, iki şahidin olsun,
Senedini sağlam yaz, kalbin huzurla dolsun.

Ödeme gücü yoksa sen onu sıkıştırma,
Sahtekârmış sözünü, hiç ona yakıştırma.

Sadaka olur sana, eğer hibe edersen,
Üzülme sen kardeşim, bu hediyemdir dersen.

Yetimleri unutma! O senin imtihanın,
Resulümüz yetimdi, sevgilisi Mevlâ’nın.

Onlara yardım edip, daima sev ve okşa,
Bizim imtihanımız, Allah zulmetmez hâşâ!

Cami, çeşme, yol, köprü hasene-i cariye,
Hayırlı amellerin götürür ileriye.

Sakın ha! Metheyleme hiç kimseyi yüzüne,
Gurura düşürürsün, zarar gelir özüne.

Meddahların yüzüne toprak saçın buyurdu,
Kerim peygamberimiz ümmetine duyurdu.

Kavmiyet yok İslâm’da, tüm müminler kardeştir!
İmanın şartı altı, İslâm’ınkiyse beştir.

En üstününüz salih ve de takva olanlar,
Âlimler de değerli, çünkü müstesna onlar.

Bir âlim geldiğinde, ayağa kalkmalıyız,
Ve de onu dinlerken yüzüne bakmalıyız.

Mezhep imamlarımız her biri bir velidir,
Onları reddedenler, ancak birer delidir.

Mezhep bir din değildir, taklit edebilirsin,
Gerektiğinde ise, değiştirebilirsin.

Kutup yıldızı gibi, yol gösterdiler sana,
Tüm gayretleri ise, hizmet idi Kur’an’a.

Hanefi ve Maliki, Hanbeli ve Şafii,
Rahmetle anılırlar, hatta bin yıldan beri.

Bu duyguyla yaşamak, işlerin en âlâsı,
Mezhepsizlik derdiyse, dertlerin en fenası.

Hiç kimseyi methedip, Gavus, Kutub demeyin,
Bir kısmını gıybetle, ölü eti yemeyin.

Birkaç kötü örnekle hepsini suçlamayın,
Doğruyla yanlışları, araştırın, tarayın.

Salih mürşit bulursan tâbi ol hemen ona,
Daim hayırda yarış, bu yolda kalma sona.Çok saygılı olursun, üstad ve vekiline,
Onları incitirsen, yazık olur kendine.

Senden kıdemlilere saygı göstermelisin,
Hemen ayağa kalkıp, ona yer vermelisin.

Beni şeyhim kurtarır, diyerek yoldan sapma,
Allah’a tevekkül et, başka şeylere tapma.

Şeyhin sade vesile, seni Hakk’a götürür,
Çünkü onun önderi Allah’ın resulüdür.

Aldığın tesbihatı, eksiksiz yapmalısın,
O manevi havayı, daima tatmalısın.

Allah’a sığınmalı, tembellik, korkaklıktan,
Ve yine sığınmalı, cimrilik, bunaklıktan.

Her meslekte en üstün, olmalıdır müminler,
Bilginle konuşursan herkes sözünü dinler.

Kurallara uyarak, saygılı davranmalı,
Ahdine riayetkâr, örnek insan olmalı.

Aşkı ilâhî ile gönüllerimiz dolsun,
Allah yolunda her an, canımız kurban olsun.

Yolda çabuk yürüme, daim ağır başlı ol,
Caddelere tükürme, kirlenmesin sağ ve sol.

Yardımcı ol, ihtiyar, kadın ve çocuklara,
Bunlara imkân tanı, sıranı ver onlara.

Yardımcı olanlara, yardım edecek Allah,
Zayıflar hamisiydi, en yüce Resulullah.

Eve girip çıkarken, selâm ver ev halkına,
Selâm ne güzel şeymiş, erişirler farkına.

Onlara ilgi göster, daim müşavere et,
Hataları olursa kızıp bağırma sabret.

Hanımefendi gayet, saygılıdır eşine,
Her an ayak uydurur, beyinin gidişine.

İlk önce terbiyeyi, anadan alır evlat,
Bu bilgilerini sen, bilmeyenlere anlat.

Beyinin sözlerine, itaat etmelidir,
Gitmeyesin, dediği yere gitmemelidir.

Üf bile demeyesin, sakın ana babana,
Şefaat edecekler, onlar ahrette sana.


Mescit gibi olmalı, salihlerin evleri,
Allah'ın sevgisiyle dolmalı gönülleri.

Nefisle mücadele, bil en büyük cihattır,
Sünnetleri terk etmek ise büyük bidattır.

Zikir meclisi mutlak, Cennetin bahçesidir,
Bunu bize bildiren Allah'ın elçisidir.

Hep Melekler çevreler, zikir halkalarını,
Hep mağfiret olurlar, sorma sen kalanını.

Dergâhlar da mescittir, olmaz dünya kelâmı,
Elinden geldiğince, getir salat selâmı.

Mümkünse her vaktini camide kılmalıdır,
Bu müekked sünnettir, daima uymalıdır.

Hac farizasını da mümkünse erteleme,
Ecel belli değildir, sonra giderim deme.

Tesettür farz kılındı, inanan hanımlara,
Bir cazibe bir vakar vermektedir onlara.

Küçük yaşlarda iken, örtmelidir başını,
Çocuğu eğitmeyen sonra döver başını.

Sakal müekked sünnet, mümin erkekler için,
Mazeretsiz kesenler! Kesiyorsunuz niçin?

Sahabenin içinde, hiç sakalsız var mıydı?
Sakal bırakanlara, yoksa dünya dar mıydı?!

Dünya işinde değil, hayırlarda yarışın,
Üç günden fazla haram, küs kalmayın barışın.

Pazartesi, Perşembe, oruç tutmak sünnettir,
Bunları yapabilen, hayırlı bir ümmettir.

Teheccüd kılmazsan şeytan işer kulağına,
Teheccüdsüz ne yüzle gidilir huzuruna.

Musluğu kullanırken, sonuna kadar açma,
İsraf kat’î haramdır, o nimetleri saçma.

Kanaat fazilettir, bunu böyle bilesin,
Ve diğer insanlardan bir şey istemeyesin.

Sırlarına sahip ol, söyleme başkasına,
O da sahip olamaz ve söyler başkasına.

Rüyalara güvenme, şeytanî olabilir,
Rahmanî rüya, zaten, her haliyle bilinir.

Sen kendini beğenme, hele asla öğünme,
İnsanlar uzaklaşır, sakın bundan dövünme.
Allah görüyor gibi, yaparsın ibadeti,
Zaten görüyor seni, bırakırsın âdeti.

İkram eden kişiye, teşekkürü unutma,
Şükür ise Allah'a, ikisini bir tutma.

Hakk’a şükür edersen arttırır nimetini,
İkramı İlâhî’nin, bilesin kıymetini.

Ayıpları örtersen, örtülür ayıpların,
Rabb’imin vâdi budur, bulunur kayıpların.

Acele şeytandandır, teenniyse Rahman’dan,
Telaşlı davranırsan, söylenirler arkandan.

Ahmak ile dost olma, yapacam derken yıkar,
Yanlış hareketleri, daima seni sıkar.

Dostluğun, düşmanlığın, Allah için olmalı,
Bu güzel davranışla gönlün huzur bulmalı.

İnsanın emeğinden başkası yok katiyen,
Çalış, eserler bırak, olsun senin hediyen.

Suizandan sakın ki, bu açık bir haramdır,
Hüsnü zanda bulunan kişiyse kahramandır.

Komşu hakkı gözetmek Peygamberin emridir,
İyi komşular ise akrabalar gibidir.

Kur’an’ı öğren, öğret, bu büyük ibadettir,
Kıldığın namazların kabulüne sebeptir,

Kur’an meallerini anlayarak okursun,
Tefekküre devamla cehilden kurtulursun.

Mehdi mutlak gelecek, buyurmuştu hak resul,
Benim neslimden olup, tüm dünya bulur huzur.

Mehdi hayatta iken, Hazreti İsa iner,
İnsanları şaşırtan Deccal’ı öldürürler.

Beraber hizmetleri yedi sene sürecek,
İsa hayatta kalıp Mehdi vefat edecek.

İsa hayatta iken, yecüc mecüc çıkacak,
Her şeyi tüketecek, gölleri kurutacak.

İsa’nın duasıyla, helak olurlar onlar,
Bu en büyük elemden kurtulur Müslümanlar.

Bütün bunlardan sonra, İsa vefat edecek,
Ve Peygamberimizin yanına gömülecek.

Daha sonra insanlar, yeniden bozulacak,
Herkesi tescil için, Dabbet-ül Arz çıkacak.

Artık hayat son bulmuş, kıyamet başlamıştır,
Yıldızlar hep dökülmüş, denizler kaynamıştır.

Kerametten sayılmaz, gaybı bilmek ve uçmak
Üstün olan haram ve şüphelilerden kaçmak

Dosdoğru olanları, hep melekler müjdeler
Korkmayın, üzülmeyin, mahzun olmayın derler.

Gerçek müminler için, Kur’an ve sünnet yolu,
Tam takvaya ulaşır ve cennet olur sonu.

Ordan Rabb’ini görür, en büyük Lütfullah’tır,
Her şey fânidir ancak bâki olan Allah’tır.

Bu doğru bilgilerden, şaşmazsınız ümidim,
Güzel kardeşlerime, gerçekleri bildirdim.

Avnullah'ın dileği, Rabb’im affetsin bizi,
Kavuştursun kendine, görelim Rabb’imizi.


Seyyid M.Avni (Avnullah) ÖZMANSUR
İslâm Ülkeleri Akademisyen ve Yazarlar Birliği
Onur Kurulu Kurucu Üyesi ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı
23.10.2014
 
V

vedaterdönmez

Allah razı olsun, bu güzel nasihatlerden faydalananlardan olmak ümidi ile inşaallah
 
V

vedaterdönmez

www.avnullahozmansur.com

Sitemizden Sayın Avnullah Özmansur hocamızın değerli eserlerini download edip faydalanabilirsiniz.

 
F

falken34

allah razı olsun, hocamdan da senden de tüm okuyanlardan da...
 
V

vedaterdönmez

Ustadimizin eserlerini www.avnullahozmansur.com adresinden indirip faydalanabilirsiniz
 

Üst