KORANDO SPORTS sahipleri bu yıl OCAK ayında ne kadar badrol yatırdılar...

SsTeam

Yönetici
Arkadaşlar,

Antalya YMY de bu aracın bandrol bedelini sorduğum da ;

Kamyon, Kamyonet, Çekici ve benzeri : 1.500-3.500 kg arası / 0-6 yaş / 2014 yılı yıllık MTV 1.168-TL olduğunu söyledim.

Bu aracın ;

Panelvan ve Motorlu Karavanlar sınıfında olduğunu : Motor silindir hacmi 1900cc-10.000cc arası / 0-6 yaş / 2014 yılı yıllık MTV bedelinin 1.298-TL olduğunu belirttiler.

O zaman hız limitlerinde de kamyonet değil panelvan hız limitlerine uymamız gerekiyor. Bunun resmi belgesini nereden nasıl temin edilebileceğini bilen varsa temin edelim radar çevirmelerinde "Aaaamiiiriiimmmm... Bu araç panelvan. Bana bunu gözeterek işlem yapın!" diyelim. :p

Hayır eğer kamyonetse de vergisinide kamyonete göre ödeyelim yani... Vergiye gelince panelvan ; yola gelince kamyonet..! yok öyle bişey. Hukuk Devletinde yaşıyoruz...
(en azından ben hala öyle olduğuna inanmak istiyorum...! :( )
 

ali

Moderator
2007 yılında gelir idaresi başkanlıpğı bir genelge yayınlamış ve 2. sıra yolcu taşıma koltuğu olan kamyonetleri MTV açısından panelvan olarak nitelemiş.
Ortaya bir hilkat garibesi durum çıkmış, yani vergiye gelince panelvan, trafik açısından kamyonet.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ 2007/1
Tarih 03/09/2007
Sayı B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1

Kapsam
T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI: B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1
KONU: Çift kabin kamyonet


MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2007/1

.............. VALİLİĞİNE/ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;
- Çift kabin yük taşıma kısmı açık hem yolcu hem de yük taşımaya uygun olan (4X2),
- Çift kabin yük taşıma kısmı kapatılmış olan (4X2),
taşıtlar ile aynı özelliklere sahip bütün tekerlekleri motordan güç alan (4X4) taşıtların 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan tarifelerden hangisi kapsamında vergilendirileceği hususunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmıştır.
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde;
"Arazi Taşıtı: Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.
Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıra oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.
Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır."
hükmü yer almaktadır.
2 Sıra No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri'nde;
"a) Arka kısımda oturma yeri bulunmayan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi"nin istiap haddi bölümünde 2, 2+1 şeklinde kişi sayısı belirtilen kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) kamyonet,
b) Arka kısımda oturma yeri bulunan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi" nin istiap haddi bölümünde 3+1, 4+1 veya 5 şeklinde kişi sayısı belirtilen "çift sıra koltuklu", "üç sıra koltuklu" kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) panel van
olarak vergiye tabi tutulacaktır."
açıklamasına yer verilmiştir.
Anılan Sirkülerde yer alan açıklama ile söz konusu taşıtların, fiziki durumları göz önünde bulundurularak, sadece yük taşıma amaçlı kullanılanlar ile hem yük hem de yolcu taşıma amaçlı kullanılanlar olmak üzere vergilendirilmesinde ayırıma gidilmiştir.
Diğer taraftan, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler 5035 sayılı Kanunun 23 ve 24 üncü maddeleri ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle arazi taşıtları ve panel van tipi taşıtların, 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlarına ve motor silindir hacimlerine göre; kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların ise 01/01/2005 tarihinden itibaren yaşlarına ve azami toplam ağırlıklarına göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacakları hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümlere göre, Motorlu Araç Tescil Belgesi'nde ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi'nde;
1. - Arazi taşıtı (4Х4),
- Çift kabin kamyonet (4Х4),
- Çift kabin kamyonet arazi taşıtı,
- Kamyonet (4Х4),
- Kamyonet arazi taşıtı
şeklinde tanımlanan taşıtların arazi taşıtı,
2. Çift kabin (4Х2) kamyonet şeklinde tanımlanan 3+1, 4+1 veya 5 yolcu taşıma kapasiteli taşıtların ise yük taşıma kısımlarının açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın panel van
olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı
 

SsTeam

Yönetici
2007 yılında gelir idaresi başkanlıpğı bir genelge yayınlamış ve 2. sıra yolcu taşıma koltuğu olan kamyonetleri MTV açısından panelvan olarak nitelemiş.
Ortaya bir hilkat garibesi durum çıkmış, yani vergiye gelince panelvan, trafik açısından kamyonet.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ 2007/1
Tarih 03/09/2007
Sayı B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1

Kapsam
T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

SAYI: B.07.0.02.GİB.0.61/6153-1
KONU: Çift kabin kamyonet


MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİ
SERİ NO: 2007/1

.............. VALİLİĞİNE/ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığımıza intikal eden olaylardan;
- Çift kabin yük taşıma kısmı açık hem yolcu hem de yük taşımaya uygun olan (4X2),
- Çift kabin yük taşıma kısmı kapatılmış olan (4X2),
taşıtlar ile aynı özelliklere sahip bütün tekerlekleri motordan güç alan (4X4) taşıtların 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan tarifelerden hangisi kapsamında vergilendirileceği hususunda tereddüt hâsıl olduğu anlaşılmıştır.
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde;
"Arazi Taşıtı: Karayollarında yolcu ve yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.
Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıra oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.
Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır."
hükmü yer almaktadır.
2 Sıra No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Sirküleri'nde;
"a) Arka kısımda oturma yeri bulunmayan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi"nin istiap haddi bölümünde 2, 2+1 şeklinde kişi sayısı belirtilen kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) kamyonet,
b) Arka kısımda oturma yeri bulunan ve "Motorlu Araç Tescil Belgesi" ile "Motorlu Araç Trafik Belgesi" nin istiap haddi bölümünde 3+1, 4+1 veya 5 şeklinde kişi sayısı belirtilen "çift sıra koltuklu", "üç sıra koltuklu" kapalı kasalı kamyonetler (yandan camlı olanlar dahil) panel van
olarak vergiye tabi tutulacaktır."
açıklamasına yer verilmiştir.
Anılan Sirkülerde yer alan açıklama ile söz konusu taşıtların, fiziki durumları göz önünde bulundurularak, sadece yük taşıma amaçlı kullanılanlar ile hem yük hem de yolcu taşıma amaçlı kullanılanlar olmak üzere vergilendirilmesinde ayırıma gidilmiştir.
Diğer taraftan, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler 5035 sayılı Kanunun 23 ve 24 üncü maddeleri ile değiştirilmiştir. Yapılan değişiklikle arazi taşıtları ve panel van tipi taşıtların, 01/01/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yaşlarına ve motor silindir hacimlerine göre; kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtların ise 01/01/2005 tarihinden itibaren yaşlarına ve azami toplam ağırlıklarına göre motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulacakları hüküm altına alınmıştır.
Bu hükümlere göre, Motorlu Araç Tescil Belgesi'nde ve/veya Motorlu Araç Trafik Belgesi'nde;
1. - Arazi taşıtı (4Х4),
- Çift kabin kamyonet (4Х4),
- Çift kabin kamyonet arazi taşıtı,
- Kamyonet (4Х4),
- Kamyonet arazi taşıtı
şeklinde tanımlanan taşıtların arazi taşıtı,
2. Çift kabin (4Х2) kamyonet şeklinde tanımlanan 3+1, 4+1 veya 5 yolcu taşıma kapasiteli taşıtların ise yük taşıma kısımlarının açık veya kapalı olmasına bakılmaksızın panel van
olarak motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.


Osman ARIOĞLU
Gelir İdaresi Başkanı
Hocam ellerine sağlık. Hemen çıkartıp koymuşsun ortaya belgeyi.. Güzel bir bilgilendirme oldu. Çoğu kişinin bildiğini sanmıyorum. Yalnız burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Ben üç kuruşun peşinde değilim. Ama hız limitimi sonuna kadar savunur isterim. Ben panelvansam hız limitimi ona göre uygulayacaklar. Dava açalım. Avukat bir arkadaş yok mu. Bize yol göstersin. Vergiye gelince panelvan , yola gelince kamyonet yok öyle bir şey...
 

ali

Moderator
Sayın NEXUS, seni çok iyi anlıyorum ve sonuna kadar katılıyorum. Ancak nafile burası Türkiye, son günlerde olan olaylardan sonra ben bu ülkede hiç bir şeye şaşırmam.
Keşke böyle olmasaydı, ama ben artık bu ülkeye muz cumhuriyeti bile diyemem. Ümidimi tamamen kaybettim.
 

SsTeam

Yönetici
Haklısınız Ali Bey. Yazık yaaa.... bir ülke bu kadar saçma kanunlar ve yöntemlerle yönetilir mi. Adalet duygusunun öldüğü toplumlar her zaman kaosa sürüklenmeye mahkumdur...!
 

2012 korando sport
şimdi buna göre mtv ödeyecez demekki..
 
Son düzenleme:

Üst